O nama

O nama

Preduzeće „TVRDI METAL“ D.O.O. se bavi proizvodnjom I trgovinom alata od tvrdog metala I čelika. Po datumu osnivanja „TVRDI METAL“ D.O.O. je mlada firma, ali sa višedecenijskim iskustvom njenih osnivača u proizvodnji tvrdog metala I njegovoj primeni u svim granama industrije.

Saradnja sa poznatim svetskim firmama u proizvodnji tvrdog metala I renomiranim domaćim proizvođačima alata su garant kvaliteta naših proizvoda.

Tvrdi metal

Tvrdi metal je superioran materijal u pogledu čvrstoće, tvrdoće, otpornosti na habanje, koroziju, dejsto visoke temperature I dr. Izvanredne osobine tvrdog metala dobijaju se kombinovanjem veoma tvrdih čestica karbida W(wolframa), Ta (tantala), Nb (niobijuma), Ti (Titanijuma) I vezivnog metala Co (cobalt), Ni (nikl) I Cr (hrom). U zavisnosti od hemijskog I granumetrijskog sastava polaznih prahova, kao I primenom novih tehnologija ( hladnog I toplog presovanja) mogu se dobiti ekstremno tvrdi do jako žilavi kvalitet tvrdog metala.

Kod primene tvrdog metala veoma je važno znati uslove primene, osobine proizvoda koji se obrađuje, kao I pravilan izbor kvalitetnog tvrdog metala.

Proizvodni program

Prozvodnja reznog alata

 • Izmenljive pločice za struganje, glodanje, brušenje I specijalne pločice po zahtevima kupca.
 • Delovi tvrdog metala za izradu rudarskih alata I alata za obradu drveta.
 • Specijalni alati po zahtevima kupca.

Alati za plastično oblikovanje metala:

 • Vučenjem
 • Valjanjem
 • Kovanjem
 • Dubokim izvlačenjem
 • Presovanjem
 • Prosecanjem i probijanjem
 • Delovi otporni na habanje
 • Specijalni alati po zahtevima kupca

Specijalni alati od čelika po zahtevima kupca

Proizvodnja specijalnih delova

 • Proizvodnja specijalnih delova proizvedenih metodom metalurgije praha kao što su W-Fe-Ni, W-Cu, W-Cu-Ni, W-Ag I sl.

PROCES PROIZVODNJE ALATA

Koraci ka sigurnom poslovanju

 • 1

  Nabavka sirovog tvrdog metala od čelika

 • 2

  Ulazna kontrola

 • 3

  Obrada čeličnih nosača

 • 4

  Termička obrada nosača

 • 5

  Brušenje tvrdog metala i nosača

 • 6

  Ubacivanje tvrdog metala u čelične nosače

 • 7

  Završna obrada (brušenje, erodiranje, poliranje)

 • 8

  Završna kontrola

 • 9

  Pakovanje i otprema kupcu