Alati za obradu alata rezanjem

Izmenjive rezne pločice

  • Pločice za struganje
  • Pločice za glodanje
  • Pločice za bušenje
  • Pločice za odsecanje i ukopavanje

 Lemljene pločice

  • Pločice za obradu metala
  • Pločice za obradu drveta
  • Pločice za rudarstvo

Tvrdi metal je superioran materijal u pogledu čvrstoće, tvrdoće, otpornosti na habanje, koroziju, dejsto visoke temperature I dr. Izvanredne osobine tvrdog metala dobijaju se kombinovanjem veoma tvrdih čestica karbida W(wolframa), Ta (tantala), Nb (niobijuma), Ti (Titanijuma) I vezivnog metala Co (cobalt), Ni (nikl) I Cr (hrom). U zavisnosti od hemijskog I granumetrijskog sastava polaznih prahova, kao I primenom novih tehnologija ( hladnog I toplog presovanja) mogu se dobiti ekstremno tvrdi do jako žilavi kvalitet tvrdog metala. Kod primene tvrdog metala veoma je važno znati uslove primene, osobine proizvoda koji se obrađuje, kao I pravilan izbor kvalitetnog tvrdog metala.